YKSILÖLLINEN KARTOITUS: MILLAINEN SINÄ OLET?

Seminaariin osallistujat saavat persoonallisuuden kartoitusta varten kysymyssarja tietokoneella, joka palautetaan ennen seminaarin alkua.

 Kartoituksen tulokset käydään läpi seminaarin aikana.

Saat tietoa mm:

  • persoonallisuutesi rakenteesta
  • luonteesi vahvuuksista
  • kommunikointitavoistasi
  • psykologisista tarpeistasi
  • stressikäyttäytymisestäsi ja sen hallinnasta
  • vuorovaikutustyyleistäsi