PERSOONALLISUUSTYYPIT

PCM -mallin mukaan persoonallisuuden rakenne muodostuu useista osista. On tunnistettavissa kuusi eri persoonallisuustyyppiä: myötäeläjä, työnarkomaani, arvostaja, haaveilija, rebelli ja käynnistäjä.

Meissä on kaikkien näiden tyyppien piirteitä vaihtelevassa määrin. Voimme havainnollistaa persoonallisuuden rakennetta kuusikerroksisena talona - kerrokset ovat meissä eri järjestyksessä. Käytössämme olevat kerrosalat vaihtelevat kooltaan. Myös kykymme siirtyä kerroksesta toiseen on yksilöllinen. (KTS myös persoonallisuuden rakenne)

Mikään persoonallisuuden rakenne ei ole parempi tai huonompi kuin toinen. Jokaisella on omat tunnistettavat vahvuutensa ja heikkoutensa. PCM huomioi myös elämänkokemuksen - voimme muuttaa asumaan toisiin kerroksiin ja alkaa käyttäytyä enemmän näiden kerrosten mukaisesti.

persoonallisuustyypit3.gif

Lisäksi jokaisella persoonallisuustyypillä on omat, ennustettavissa olevat:

  • Havainnointitapa
  • Psykologiset tarpeet (=motivaattorit)
  • Stressikäyttäytyminen