ulla.jpg

Hei! olen Ulla Lindroth, Oy Invoke Ab:n toimitusjohtaja. Koulutukseltani olen diplomiekonomi, Certified PCM Master Trainer ja NLP Trainer.

Tervetuloa kotisivuillemme ja kiitos kiinnostuksesta PCM malliin (Process Communication Model®).

PCM on arvostettu ja tieteellisesti palkittu kommunikointimalli, joka perustuu psykologiaan ja tieteelliseen tutkimukseen. Mallin on kehittänyt filosofian tohtori, psykologi Taibi Kahler.

Ole hyvä ja tutustu sivustollamme PCM-mallin ja sen ainutlaatuisiin mahdollisuuksiin auttaa sinua ja organisaatiotasi menestymään.

PCM:n lisäarvo organisaatioille

PCM tarjoaa erittäin hyödyllisen ja helppokäyttöisen toimintamallin kommunikoinnin, päätöksenteon, haastavien tilanteiden hallinnan ja inhimillisten voimavarojen johtamisen kehittämiseen.  PCM mallin ylivoimisena vahvuutena on sen helppo sovellettavuus käytäntöön.

PCM keskittyy kehittämään ihmisiä ja auttaa heitä työskentelemään viisaammin

Historia on osoittanut meille sen, että vain työtehtävien tai työprosessien kehittämiseen keskittyvä kehitystyö, jonka tavoitteena on saada ihmiset toimimaan nopeammin, ei johda menestykseen ja kestävään kilpailuetuun. Liian mekanistinen lähestymistapa työhön ja ihmisiin, johtaa helposti henkilöstön stressaantumiseen ja alentaa tuottavuutta. Ihmiset ovat paljon enemmän, kuin vain heidän taitonsa tehdä työtä. PCM valmennus kehittää henkilökohtaisia ja ammatillisia Leadership -taitoja.

Stressin hallinta - PCM keskittyy siihen mikä pitää ihmiset positiivisena

PCM - taitojen avulla opimme tyydyttämään positiivisesti meille ominaiset psykologiset tarpeet, ymmärrämme niiden merkityksen motivaatioon, työtyytyväisyyteen, ja tuottavuuteen. Tunnemme eri persoonallisuustyyppien motivointistrategiat, luonteen vahvuudet sekä stressikäyttäytymis-mallit.

Ymmärrämme, miten helposti "väärällä tavalla" tapahtuva kommunikointi johtaa stressiin, jolla sabotoimme omaa, muiden tai yrityksen menestymistä. PCM taitoja opittuamme kykenemme tunnistamaan oman ja muiden ihmisten "hiostajakäyttäytymisen" - ensimmäiset varoitusmerkit alkavasta stressistä ja mikä tärkeintä; saamme taitoja miten kommunikoimalla voimme puuttua tilanteeseen rakentavasti ja miten kommunikoimalla estämme ennakkoon stressiä aiheuttavat tilanteet.

Johtajan tärkein työkalu - erinomaiset kommunikointi taidot

Keskeisenä ihmisten johtamisen haasteena on optimaalisen kommunikointitavan löytäminen eri tilanteisiin. On hyvin tärkeää ymmärtää, että meille itsellemme luontaisin kommunikointitapa saavuttaa vain noin 20 % kuulijoistamme. Kommunikointimme ymmärtää tarkoittamallamme tavalla vain ne, joiden luontaisin kommunikointitapa on sama kuin itsellämme. "Väärällä kanavalla" tapahtuva kommunikointi aiheuttaa stressiä ja on usein kuulijoille demotivoivaa.

Onnistuakseen johtamisessa, on tärkeää ensin tietää tarkasti keitä johtaa, ennen kuin päättää miten heitä johtaa.

PCM  opettaa meille;

  • miten johtaa ihmisiä tavalla, joilla he haluavat itseään johdettavan
  • miten motivoida eri ihmisiä, tavalla joilla he haluavat itseään motivoitavan
  • miten sanoa heille sen mitä sanon, tavalla joilla he haluavat kuulla sen sanottavan

PCM perustuu yksinkertaiseen ja universaaliin kommunikoinnin sääntöön:

Tärkeämpää kuin mitä kommunikoin, on se miten kommunikoin.

PCM valmennuksesta oppimiasi tietoja ja taitoja voit hyödyntää välittömästi organisaatiosi johtamisen- ja valmennustaitojen kehittämisessä, henkilöstösuunnittelussa, henkilöstövalinnoissa, tiimi- ja projektityöskentelyn kehittämisessä, markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa, B-to-B asiakassuhteiden hoidossa, viestinnässä ja urasuunnittelussa. 

 

PCM benefits seen by former President Bill Clinton:

Managers and entrepreneurs can:

Increase Profitablity

Improve Quality and Increase Value

Increase Customer Satisfaction

Reduce Distress

Improve Morale and Job Satisfaction

  

Coaches and consultants can :

Build the alliance with their client

Put a diagnosis

Define a development strategy

Give solving tools

 

Sales People and Marketers can:

Increase sales

Increase customer satisfaction

Increase Profitability

 

For personal development purpose :

Iprove communication with others.

Improve the likelihood of succeeding in projects

Reduce stress

Develop motivation and pleasure in live

Change behavioural problems in relationships